معرفی افراد مرکز

 • 1. دکتر امین نوری

  مدیر مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه سجاد مشاهده بیشتر

  آشنایی با حوزه فعالیت و اهم سابقه پژوهشی و سابقه کاری

 • 2. مهندس نازنین صاحبدادی

  کارشناس مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه سجاد مشاهده بیشتر

  آشنایی  با حوزه فعالیت و اهم سابقه کاری

 • 3. مهندس ملیحه ذاکری

  کارشناس مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه سجاد مشاهده بیشتر

  آشنایی  با حوزه فعالیت و اهم سابقه کاری

 • 4. همکاران دیگر مرکز

  طراح گرافیست، سایت و امور پشتیبانی مجازی و حضوری و همکاران برگزاری همایش‌ها مشاهده بیشتر

  آشنایی با افرادی که در حال حاضر  با مرکز ما فعالیت دارند

 • 5. همکاران اسبق مرکز

  طراح گرافیست، سایت و امور پشتیبانی مجازی و حضوری و همکاران برگزاری همایش‌ها مشاهده بیشتر

  آشنایی با افرادی که در گذشته با مرکز ما فعالیت داشته اند