کارگاه مقاله نویسی انگلیسی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ مقاله نویسی پیش نیاز های این دوره آموزشی ندارد. مقاله نویسی مباحث…

30
از 100,000 تومان

مکالمه زبان انگلیسی مقدماتی (Basic)

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا کردن زمان بیشتری…

28
از 432,000 تومان