برگزار شده
برگزار نشده

کارگاه مقاله نویسی انگلیسی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ مقاله نویسی پیش نیاز های این دوره آموزشی ندارد. مقاله نویسی مباحث…

30
از 100,000 تومان
در حال ثبت نام

مکالمه زبان انگلیسی مقدماتی (Basic)

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا کردن زمان بیشتری…

28
از 432,000 تومان