ارتقا مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه به مرکز TMC سازمان فنی و حرفه‌ای

مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه سجاد مشهد طی همکاری دراز مدت با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برای معرفی دانش پژوهان برای دوره‌ها و آزمون‌ها و صدور گواهینامه‌های قابل ترجمه، موفق به کسب ارتقا درجه از SCD به TMC در میان 9 دانشگاه برتر در خراسان رضوی، شمالی و جنوبی شد.