برگزار شده

آموزش نرم‌افزار MS Project 2019

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ شناخت قسمت‌های اصلی و قابلیت‌های نرم‌افزارMSP توانایی استفاده از MSP در مدیریت…

21
از 329,000 تومان
برگزار شده

الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای ISO9001:2015

هدف برگزاری دوره آشنایی با الزامات استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت در این دوره چه آموزش داده می شود؟…

2
از 1,400,000 تومان
برگزار نشده

کارگاه مقاله نویسی انگلیسی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ مقاله نویسی پیش نیاز های این دوره آموزشی ندارد. مقاله نویسی مباحث…

30
از 100,000 تومان
در حال ثبت نام

مکالمه زبان انگلیسی مقدماتی (Basic)

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا کردن زمان بیشتری…

28
از 432,000 تومان