آموزش نرم‌افزار MS Project 2019

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ شناخت قسمت‌های اصلی و قابلیت‌های نرم‌افزارMSP توانایی استفاده از MSP در مدیریت…

20
از 329,000 تومان

کارگاه مقاله نویسی انگلیسی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ مقاله نویسی پیش نیاز های این دوره آموزشی ندارد. مقاله نویسی مباحث…

30
از 100,000 تومان

مکالمه زبان انگلیسی مقدماتی (Basic)

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا کردن زمان بیشتری…

28
از 432,000 تومان