پیانو

مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه سجاد به عنوان نماینده فرهنگ‌سرای جهاد دانشگاهی اقدام به برگزاری دوره پیانو با ارائه مدرک معتبر…

13
از 765,000 تومان

تنبک

مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه سجاد به عنوان نماینده فرهنگ‌سرای جهاد دانشگاهی اقدام به برگزاری دوره تنبک با ارائه مدرک معتبر…

10
از 720,000 تومان

دف

مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه سجاد به عنوان نماینده فرهنگ‌سرای جهاد دانشگاهی اقدام به برگزاری دوره دف با ارائه مدرک معتبر…

10
از 720,000 تومان

سلفژ و تئوری موسیقی

مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه سجاد به عنوان نماینده فرهنگ‌سرای جهاد دانشگاهی اقدام به برگزاری دوره سلفژ با ارائه مدرک معتبر…

11
از 720,000 تومان

سنتور

مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه سجاد به عنوان نماینده فرهنگ‌سرای جهاد دانشگاهی اقدام به برگزاری دوره سنتور با ارائه مدرک معتبر…

10
از 720,000 تومان

سه تار

مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه سجاد به عنوان نماینده فرهنگ‌سرای جهاد دانشگاهی اقدام به برگزاری دوره سه‌تار با ارائه مدرک معتبر…

10
از 720,000 تومان

گیتار

مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه سجاد به عنوان نماینده فرهنگ‌سرای جهاد دانشگاهی اقدام به برگزاری دوره گیتار با ارائه مدرک معتبر…

4
از 720,000 تومان