برگزار شده

آموزش نرم‌افزار MS Project 2019

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ شناخت قسمت‌های اصلی و قابلیت‌های نرم‌افزارMSP توانایی استفاده از MSP در مدیریت…

21
از 329,000 تومان
برگزار شده

الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای ISO9001:2015

هدف برگزاری دوره آشنایی با الزامات استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت در این دوره چه آموزش داده می شود؟…

2
از 1,400,000 تومان