دوره‌های آموزشی سازمان تاکسیرانی - آموزش‌های ضمن خدمت

شناخت آیین‌نامه و مقررات تاکسیرانی
فرهنگ میزبانی و مشتری مداری
آیین نامه انضباطی تخلفات تاکسیرانی