دوره‌های آموزشی سازمان تاکسیرانی - آموزش‌های بدو ورود

آشنایی با سیستم های حمل و نقل هوشمند- دکتر حاذقی

3 ویدئوها
پخش ویدیو
اخلاق حرفه ای و احکام شرعی
اصول اولیه نگهداری خودرو
آیین نامه انضباطی تخلفات تاکسیرانی
شناخت آیین‌نامه و مقررات تاکسیرانی
شهر شناسی
قوانین راهنمایی و رانندگی