آقای اکبری

مدرس مرکز آموزش آزاد دانشگاه سجاد مشهد

سابقه تحصیلی:

کارشتاسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل

آدرس ایمیل

h.amir3600[at]gmail.com

صفحه اینستاگرام

info@haji-studiare.com

شماره تماس

09374812449

تلگرام

@teachertelegram

آدرس

تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، ساختمان 110