استاد حمیدرضا شادکام

مدرس مرکز آموزش آزاد دانشگاه سجاد مشهد

سابقه تحصیلی:

فوق لیسانس

آدرس ایمیل

hr.shadkam[at]gmail.com

صفحه اینستاگرام

info@haji-studiare.com

شماره تماس

09374812449

تلگرام

@teachertelegram

آدرس

تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، ساختمان 110

اهم سابقه تدریس

خوشنویسی

سابقه تدریس این دوره:

 35 سال 

اهم سابقه کاری

دبیر هنر آموزش و پرورش از سال 1366

دارنده درجه 2 هنری و مدرک فوق ممتاز خوشنویسی

مدرس خوشنویسی در مکانهای آموزشی از ابتدایی تا دانشگاه و انجمن خوشنویسان 

دارنده مجوز آموزشگاه فعال خوشنویسی از ادارره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی

اهم سابقه پژوهشی

خوشنویسی هر لحظه آن پژوهش میباشد.