دکتر رضا یگانه خاکسار

استاد دانشگاه سجاد مشهد

سابقه تحصیلی:

دکتری تخصصی عمران

آدرس ایمیل

rezayeganeh[at]yahoo.com

صفحه اینستاگرام

info@haji-studiare.com

شماره تماس

09374812449

تلگرام

@teachertelegram

آدرس

تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، ساختمان 110

اهم سابقه تدریس

دروس تخصصی و عمومی رشته مهندسی عمران (کارشناسی و کارشناسی ارشد)، دروس تخصصی رشته ریاضی دوره دبیرستان

سابقه تدریس این دوره:

سه سال

اهم سابقه کاری

۱۵ سال سابقه کار حوزه ساختمان