دکتر سرور اسکندری

مهندس پوریا نوری

مدرس مرکز آموزش آزاد دانشگاه سجاد مشهد

سابقه تحصیلی:

کارشناسی برق الکترونیک – مخابرات دانشگاه صنعتی سجاد ورودی ۱۳۹۷

آدرس ایمیل

poorianoori78[at]gmail.com

صفحه اینستاگرام

info@haji-studiare.com

شماره تماس

09374812449

تلگرام

@teachertelegram

آدرس

تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، ساختمان 110

اهم سابقه تدریس

کانون رباتیک دانشگاه فردوسی مشهد 

موسسه آرمان 

تیم های رباتیک شرکت کننده در مسابقات بین المللی 

مدارس و موسسات برتر مشهد 

پژوهشسرای رباتیک آموزش و پرورش

سابقه تدریس این دوره:

  ۵ سال 

اهم سابقه کاری

سرپرست بخش دانش آموزی کانون رباتیک دانشگاه فردوسی مشهد 

مدیرعامل شرکت پارسیس رباتیک

اهم سابقه پژوهشی

مقام اول جهانی مسابقات رباتیک فیرا ۲۰۱۷ تایوان 

مقام سوم جهانی مسابقات رباتیک فیرا ۲۰۱۷ تایوان 

مقام اول مسابقات بین المللی ایران اوپن ۲۰۱۶

مقام اول مسابقات فیرا کاپ ۲۰۱۵ 

مقام اول مسابقات iut cup  بعنوان مربی تیم کانون رباتیک دانشگاه فردوسی مشهد 

داور و عضو کمیته فنی  مسابقات فیرا  ۲۰۱۹ 

سرداور مسابقات استانی رباتیک 

عضو کمیته اجرایی مسابقات کشوری رباتیک جام نور مشهد