دکتر ماندانا سادات غفوریان

مدرس دانشگاه سجاد مشهد

سابقه تحصیلی:

کارشناسی رشته‌ی مهندسی پزشکی بیوالکتریک از دانشگاه صنعتی سجاد در سال ۹۴ – ۹۰

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی در سال ۹۶-۹۴

دانشجوی مشترک دکترای مهندسی پزشکی بیوالکتریک و نورساینس در دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه ژول‌ورن آمین  فرانسه از سال ۹۷

آدرس ایمیل

mandanaghafourian7@gmail.com

صفحه اینستاگرام

info@haji-studiare.com

شماره تماس

09374812449

تلگرام

@teachertelegram

آدرس

تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، ساختمان 110

اهم سابقه تدریس

مدرس دانشگاه سجاد مشهد ( درس های پدیده های بیوالکتریک، تجهیزات بیمارستانی و کلینیک های پزشکی، آزمایشگاه فیزیولوژی)

برگزاری کارگاه های ثبت سیگنال مغزی

برگزاری دوره های پردازش سیگنال در مرکز آموزش عالی سجاد (چندین دوره)

تدریس دروس الکترونیک ۱، الکترونیک ۲، کنترل خطی و فیزیک پزشکی در دانشگاه سجاد (۱۰ کد حل‌ تمرین)

آموزش نحوی ثبت و تحلیل نوار مغز و قلب در هتل پردیسان مشهد – اسفند ۹۶

اهم سابقه کاری

عضو انجمن سیستم‌های هوشمند

مسئول فنی و خدمات دستگاه‌های ثبت فعالیت‌های مغز و عضله در شرکت دانش‌بنیان نگاراندیشگان تهران – سال ۹۶

عضو آزمایشگاه پردازش داده‌های مغزی – دانشگاه فردوسی مشهد – از سال ۹۷

همکاری در پروژه‌های پردازش سیگنال با دانشجویان دانشگاه‌های صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، فردوسی و صنعتی سجاد

برگزاری دوره‌ی آموزش پردازش سیگنال بیولوژیکی و  تحلیل آن در متلب – مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه صنعتی سجاد مشهد – تابستان ۹۷

ناظر فنی شزکت های توزیعی از سال 96 تاکنون

دو سال سابقه کار در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اهم سابقه کاری

عضو انجمن سیستم‌های هوشمند

مسئول فنی و خدمات دستگاه‌های ثبت فعالیت‌های مغز و عضله در شرکت دانش‌بنیان نگاراندیشگان تهران – سال ۹۶

عضو آزمایشگاه پردازش داده‌های مغزی – دانشگاه فردوسی مشهد – از سال ۹۷

همکاری در پروژه‌های پردازش سیگنال با دانشجویان دانشگاه‌های صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، فردوسی و صنعتی سجاد

برگزاری دوره‌ی آموزش پردازش سیگنال بیولوژیکی و  تحلیل آن در متلب – مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه صنعتی سجاد مشهد – تابستان ۹۷

ناظر فنی شزکت های توزیعی از سال 96 تاکنون

دو سال سابقه کار در دانشگاه علوم پزشکی مشهد