مهندس علی خاکشور

مدرس مرکز آموزش آزاد دانشگاه سجاد مشهد

سابقه تحصیلی:

دانشجوی دکتری برق-الکترونیک

آدرس ایمیل

khakshoor.110[at]gmail.com

صفحه اینستاگرام

info@haji-studiare.com

شماره تماس

09374812449

تلگرام

@teachertelegram

آدرس

تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، ساختمان 110

اهم سابقه تدریس

تدریس آزمایشگاه‌های کنترل خطی

کنترل صنعتی و متلب در دانشگاه صنعتی سجاد

حل تمرین دروس هوش محاسباتی و زیستی، یادگیری تقویتی، کنترل صنعتی