مهندس فاطمه شیرزاد

مدرس مرکز آموزش آزاد دانشگاه سجاد مشهد

سابقه تحصیلی:

کارشناسی علوم کامپیوتر

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

آدرس ایمیل

fatemeshirzade[at]gmail.com

صفحه اینستاگرام

info@haji-studiare.com

شماره تماس

09374812449

تلگرام

@teachertelegram

آدرس

تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، ساختمان 110

اهم سابقه تدریس

7 ترم تدریس آموزش مقدماتی فتوشاپ در موسسات مختلف

اهم سابقه کاری

مجموعا 10سال فعالیت در زمینه های تدریس:

کامپیوتر

فتوشاپ

زبان انگلیسی

تئاتر و فعالیت هنری در تئاتر و تلویزیون