مهندس محمد امین معصوم زاده

استاد دانشگاه سجاد مشهد

سابقه تحصیلی:

لیسانس معماری دانشگاه تهران

فوق لیسانس معماری دانشگاه یزد

آدرس ایمیل

amin.masoomzade[at]gmail.com

صفحه اینستاگرام

info@haji-studiare.com

شماره تماس

09374812449

تلگرام

@teachertelegram

آدرس

تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، ساختمان 110

اهم سابقه تدریس

7 سال تدریس حرفه ای نرم افزار revit

برگزاری دوره آموزشی در  شرکت  معتبر معماری

آموزش در دانشگاه یزد

سابقه تدریس این دوره:

7 سال به صورت پیوسته – 90-91 دانشگاه یزد

91-93 موسسه آموزشی مهندس کریمی 

93-97 آموزشگاه مهراز هشت 

91-97 دوره های خصوصی و شرکت های معماری

اهم سابقه کاری

همکاری در شرکت بناپارس

همکاری در شرکت آلومینیوم شیشه تهران

همکاری در شرکت شروستان

اهم سابقه پژوهشی

پایان نامه با موضوع طبیعت مکمل معماری

جمع آوری اطلاعات در زمینه ی راه اندازی سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان

همکاری در برگزاری ورکشاپ سازه های متحرک در معماری