مهندس مریم ابراهیمی

استاد دانشگاه سجاد مشهد

سابقه تحصیلی:

کارشناسی  ارشد معماری از دانشکده سراسری هنر و معماری یزد

آدرس ایمیل

maryam_archijk[atyahoo.com

صفحه اینستاگرام

info@haji-studiare.com

شماره تماس

09374812449

تلگرام

@teachertelegram

آدرس

تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، ساختمان 110

اهم سابقه تدریس

تدریس در دانشگاه صنعتی سجاد در دروس طرح معماری یک و مقدمات معماری و بیان معماری

سابقه تدریس این دوره:

تدریس در چندین مرکز و شرکت معماری خصوصی

اهم سابقه کاری

فعالیت به عنوان طراح در شرکت معماری S.A.P